thychef

เกี่ยวกับเรา


Company Profile

     

บริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ผงปรุงรสต่างๆ ซึ่งเหมาะกับหลากหลายอุตสาหกรรมอาหาร อาทิเช่น ผงปรุงรสสำหรับขนมขบเคี้ยว , ผงหมักหลากรสสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารทะเล และ สัตว์ปีก รวมถึงสูตรผสมเฉพาะของวัตถุเจือปนอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย(Yield) และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกทั้งยังรับผสมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะให้กับลูกค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลิตผงปรุงรสต่างๆ ข้างต้นที่เป็นสูตรเฉพาะของบริษัทฯ เอง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม(SME) และผู้บริโภคโดยตรงภายใต้แบรนด์  “ไทเชฟ’ (“ThyChef”) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวและผู้บริโภคที่ต้องการปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองภายในบ้าน อันได้แก่ ผงปรุงรสไก่, ผงหมักเนื้อนุ่ม, ผงหมักรสนิวออรีนส์ เป็นต้น

Our Vision

  

บริษัทฯ กำลังมุ่งมั่นเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับทางด้านการบริหารจัดการ จัดหาสูตรสินค้าเฉพาะที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และบริการโดยทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในการประยุกต์ สูตรต่างๆ คุณจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะจัดหาสูตรสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะกับกระบวนการผลิตของท่านในราคาที่เหมาะสม

Quality Standard and Achievementโรงงานของบริษัท โฟร์ ฟูดส์ จำกัด ได้ผ่านมาตรฐานของ GHPs (หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) และ HACCP (ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร) และได้รับการรับรองระบบคุณภาพจาก BVQI (Bureau Veritas Quality International) เครื่องหมาย Halal (มาตรฐานอาหารชาวมุสลิม) เครื่องหมาย Green Industry รวมถึงได้รับการรับรอง Sedex จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตของเราได้คุณภาพสอดคล้องกับ สุขลักษณะ คุณภาพ และความปลอดภัย ในอาหารตามมาตรฐานสากล